آموزش عکاسی | وایت بالانس

Spread the love

آموزش عکاسی | وایت بالانس

خب تقریبا کمتر کسی هست که دوربین رو به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای استفاده کنه و
اسم وایت بالانس یا تراز سفیدی به گوشش نخورده باشه .
وایت بالانس در دوربین به صورت کلی یعنی میزان سردی و گرمی عکسی که
دوربین توسط ما ثبت میکنه .
حالا اگر ما به خوبی بلد باشیم با وایت بالانس دوربین کار کنیم و یکمم خلاقیت بهش اضافه کنیم ،
میتونیم عکس های فوقالعاده زیابیی رو ثبت کنیم .

دمای رنگ ها

خب عکاس های تازه کار باید این موضوع رو به خوبی درک کنن که یکی از
مشخصه های نور در عکاسی و تصویربرداری دمای رنگ آن است .
در حالت کلی برای توضیح این مبحث باید مثالی بزنیم :
اگر جسم سیاه رنگی را تا حد معینی گرم کنیم ، از اون جسم نور تولید میشود و در هر نقطه
ازین دما که به جسم میدهیم ، نور تولید شده رنگ خاصی رو دارا است به شکلی که هر چه دما
بیشتر شود رنگ نور تولید شده به آبی متمایل به بنفش میگراید و هر چقدر میزان دما کمتر شود
رنگ نور تولید شده به قرمز میگراید .
نمودار زیر را به دقت نگاه کنید .

آموزش عکاسی | وایت بالانس

در این نموادر k واحد اندازه گیری دما میباشد .

نوع مرسوم نام گذاری رنگ ها بدین شکل است که رنگ نورهایی که در دما های بالاتر به وجود می آیند
را اصطلاحا رنگ های سرد و رنگ نورهای با دمای رنگی پایین را را رنگ های گرم مینامند و در واقع
هرچقدر که دمای وارد شده به جسم را بالا ببریم رنگ نور به وجود آمده از آن سردتر و بلعکس .

آموزش عکاسی | وایت بالانس