انگشتر نامزدی

Spread the love

انگشتر نامزدی
انگشتر نامزدی جزو اون دسته از اشیایی هستش که برای هر فردی بسیار ارزشمند و عزیز
هستش،وخب قطعاهرشخصی دوست داره ازاین هدیه گرانبها عکس های قشنگ و قابل
توجهی داشته باشه.اما امان ازاین پوزهاو حالت های تکراری که همه همون حالت ها
و نمایش تکراری و مشخص رو هی تکرار میکنن.
ولی ما قراره که حالت ها و پوزهای جدیدی رو با انگشتر نامزدی ببینیم وتمرین کنیم.
جدیدترین وخلاقانه ترین حالت هایی که برای این نوع ازعکاسی تعریف و عکاسی شده.
اینطوری ازاون حالت تکراری همیشگی عکسهای انگشتر نامزدی که معمولا از دست های
کنار هم بدون حالت و نمود خاصی عکاسی میشن هم دوری میکنید.و عکسهای خلاقانه تری
تو زمینه میتونین داشته باشید.

دستهای همدیگه رو بگیرید طوریکه حلقه هاتون روبه دوربین و
قابل تشخیص باشه.وتو بکراند یاخودتون بصورت فلو ومحو به
دوربین نگاه کنید یا همدیگه رو ببوسیدو یا کلا فقط همدیگه رونگاه
کنید.
تو بغل همدیگه قراربگیرید طوریکه آقای داماد بتونه دست هاش
رو دور عروس خانوم حلقه کنه وبه حالت نمادین انگار که دارین
حلقه دست همدیگه میکنین.یه حالت ساده اما پر از احساس و جدید.
همون پوزیشن قرار گرفتن تو آغوش همدیگه تکرار میشه منتهی ایندفعه
دستهای عروس و داماد بصورت موازی کنار همدیگه قرار میگیره،انگار
که همدیگه رو بغل گرفتید.اما دست هایی که حلقه بهش هست رو بالاتر
قرار میدید تا تو عکس ها مشخص باشن.
روبروی همدیگه قرار بگیرید دستی که حلقه داره رو روی سینه داماد قرار بدین
واون دست داماد که حلقه داره مچ دست عروس رو بگیره.همینقدر رمانتیک و شاعرانه.
این حالت تقریبا فقط دست های شمارو در بر داره اما به شکلی متفاوت تر و جدیدتر
ازحالت مرسوم وعامه خودش.به این شکل که انگشت کوچیک دستی که حلقه داره ی
همدیگه رومیگیرید و مثل حرکت قول دادن از دست هاتون که توی جلوی تصویر هستش
عکاسی میکنید.