عقد آریایی در سال 1399

Spread the love

عقد آریایی در سال 1399

خب امروز در این مقاله میریم سراغ بحث شیرین عقد آریایی .
تو چند سال اخیر خیلی این موضوع ترند شد و بین عروس و دامادها جا افتاد که در کنار عقد رسمیشون
یه عقد آریایی هم داشته باشند و یا حتی فراتر از اون بجای عقد و خطبه عربی کلا عقد آریایی داشته باشن .
ما ام به سلایق و عقاید همه مشتری هامون احراتم میذاریم و سعی میکنیم که اون سنت زیبا در مراسم عروسیشون
رو به بهترین نحو و با بهترین کیفیت ممکن به ثبت برسونیم .
اما در مورد عقد آریایی باید بهتون بگم که دنبال فلسفه خاصی واسش نگردین و اگر که این
مراسم رو دوست دارید سعی کنید انجامش بدید ، فقط اینکه برای انجام دادنش خوب تمرین کنید
که تو روز مراسم تپق نزنید .

اصلی ترین متن عقد آریایی

خب اینجا موثق ترین متنی که برای عقد آریایی وجود داره رو واستون میذارم تا بتونید بخونیدنش و
تمرین کنید .

خب قبل از شروع عروس و داماد سرپا می ایستن ، دستهای همدیگه رو میگیرن و نگاهشون به همدیگه
قرار میگیره .

سوال پیمان بان از داماد برای اولین سوگند

در نزد این انجمن( نام داماد ) آیا به طراوت بهاران سوگند یاد میکنی تا همواره آنچه بر خود روا می داری بر همسر خویش روا داری و آنچه بر خود نمی پسندی بر او نیز نپسندی ؟
برای او همسری وفادار و برای فرزندانت پدری خردمند و راهگشا باشی ؟

پاسخ داماد : سوگند یاد میکنم

سوال پیمان بان از عروس برای اولین سوگند

در نزد این انجمن( نام عروس ) آیا به سر‌سبزی و باروری تابستان سوگند یاد میکنی تا با همسر خویش مهربان و هم دل باشی و غرور و بزرگداشت او را همواره به جای آوری ؟
نیاز وی را نیاز خود و در بی نیازی و نیازمندی همساز و همگام وی باشی ؟

پاسخ عروس : سوگند یاد میکنم

سوال پیمان بان از داماد برای دومین سوگند

در نزد این انجمن ( نام داماد) آیا به رنگارنگی پاییز سوگند یاد می کنی تا همواره پشتیبان و یاور وی باشی در شادیها ، غمها ، دارایی و ناداری ها ، تندرستی و بیماری ؟
و جایگاه بانوی خویش را در تنهایی و در میان انجمن چون گوهری یگانه پاس داری ؟

پاسخ داماد : سوگند یاد میکنم

سوال پیمان بان از عروس برای دومین سوگند

در نزد این انجمن ( نام عروس ) آیا به سپیدی و پاکی زمستان سوگند یاد می کنی که همواره اجاق گرمی بخش بختتان را روشن و پر فروغ نگه داری و برای او همسری وفادار و برای فرزندانت مادری دلسوز و مهربان باشی؟
به خانه ات شادی و گرمی بخشیده و هر آنچه در توان داری را در آذین بندی و پاکی آن به کار گیری ؟

پاسخ عروس : سوگند یاد میکنم

متن اصلی عقد که پیمان بان میخواند و عروس و داماد تکرار میکنند
داماد تکرار کند :
 • به نام نامی یزدان
 • من تو را برگزیدم از میان این همه خوبان
 • میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو
 • برای زیستن با تو
 • وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هرجا
 • پذیرا میشوی آیا ؟
 • تو با من اینچنین هستی که من با تو ؟
عروس تکرار کند :
 • به نام نامی یزدان
 • پذیرا میشوم مهر تو را از جان
 • هم اکنون بازمیگویم میان این انجمن با تو
 • وفادار تو خواهم بود ، در هر لحظه و هرجا
 • برای زیستن با تو
 • تو هم با من چنان با مهر پیمان کن ، که من با تو
مدعوین تکرار کنند :
 • همایون باد این پیوند
 • همایون باد این پیوند
 • همایون باد این پیوند

عقد آریایی در سال 1399