مشتری های روز سبز

سیما + رضا

مشتریان روز سبز

من نامزدیمو با شما واقعا فوق العاده برگزار کردم ممنونم اینقد با صبر و حوصله بودید عاشق عکسام ام هزاربار روزی میبینمشون … 

زهرا + فرید

مشتریان روز سبز 

با اینکه چند سال از تاریخ ازدواجمون گذشته ولی هنوزم وقتی که یکی فیلم و عکسامون رو میبینه آدرستون رو میخواد ، من و فرید خیلی ازتون ممنونیم که بهترین روز زندگیمون رو با شما گذروندیم و خاطرش رو واسمون ثبت کردین

سیما + محمد رضا

مشتریان روز سبزبه نظر من بهترین استودیویی که میتونستیم واسه عروسیمون رو انتخاب کردیم ، ما جاهای زیادی نمونه کار دیدیم ولی 
اینجا واقعا همونچیزی شد که دلمون میخواست .