آموزش عکاسی | وایت بالانس

خب تقریبا کمتر کسی هست که دوربین رو به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای استفاده کنه و
اسم وایت بالانس یا تراز سفیدی به گوشش نخورده باشه .
وایت بالانس در دوربین به صورت کلی یعنی میزان سردی و گرمی عکسی که
دوربین توسط ما ثبت میکنه . … در ادامه بخوانید …آموزش عکاسی | وایت بالانس