ایده ژست عکس با کتاب

ایده ژست عکس با کتاب
اینروزا یکی از دغدغه های هر روز ما گرفتن عکس و به اشتراک گذاشتن اون با دوستانمون از طریق
شبکه های مجازی هستش.اتفاقی که همه ما ناگزیر از اون و تا حدودی هم خودمون به این قضیه
مبادرت می ورزیم و دوست داریم.برای به اشتراک گذاشتن تصاویر و عکس هایی که میگیریم قطعا نیاز به
اشل و ژست به اصطلاح فضای مجازی پسند داریم.کمااینکه ما هر عکس و با هر رنگ و ژستی رو نمیتونیم
به اشتراک بگذاریم چرا که خیلی مهم که شما به زیبایی شناسی و ژست درست قرار گرفتن در اون عکس توجه کنید. … در ادامه بخوانید …ایده ژست عکس با کتاب