فرمالیته در ایام محرم و صفر

فرمالیته در ایام محرم و صفر برای اون دسته از زوج هایی که قرار بود در طی این چند ماه مراسم داشته باشند.
یا برنامه ریزی کرده بودند که برند سر خونه زندگیشون،که کرونا یکی از بدترین اتفاق هایی
بود که میتونست براشون بیافته میتونه بهترین گزینه باشه.اتفاقی که از برگزاری و داشتن هر چیزی
در عرض این چند ماه گذشته جلوگیری کرد.قطعا خیلی از زوج ها دلشون میخواست
که از آغاز زندگی مشترک و مراسمشون عکسی به یادگار داشته باشند
که خب با این شرایط پیش آمده ی ممنوعیت برگزاری مراسم و تجمع این امکان میسر نیست
و شاید تا مدت ها هم نباشه. … در ادامه بخوانید …فرمالیته در ایام محرم و صفر