لوکیشن خاص برای عکاسی فرمالیته عروسی

خب امروز میخوام دل بزنم به دریا و اسرار آتلیه رو رو کنم .
خیلی از عروس و داماد ها قبل از مراسمشون دوست دارن برن فرمالیته ،
و این باعث میشه که بگردن دنبال لوکیشن های خاص . … در ادامه بخوانید …لوکیشن خاص برای عکاسی فرمالیته عروسی